Kursus og Efteruddannelse

Som privat pasningsordning har vi utroligt mange muligheder for efteruddannelse og kurser. Vi bestemmer selv hvilke kurser vi vil på, og kurserne bliver lagt om aftenen og weekender, så de ingen indflydelse har i form af lukkedage og er ikke til gene for vores forældre.

Vi har genneført flere kurser som giver viden og ideer til gode aktiviteter for børnene.

Desuden vægter vi sikkerheden højt og fornyer vores førstehjælp som foreskrevet, så vi altid er "up to date". 

 

Gennemførte kurser som kommunal dagplejer: (2008-2012)

 • Grundkursus for dagplejere - sønderborg kommune.
 • Inklusion i daginstitution - sønderborg kommune.
 • Samarbejde - sønderborg kommune.
 • Grundkursus i føstehjælp - sosu skolen Åbenrå.

 

Gennemførte kurser som privat pasningsordning: (2012- Nu)

I vilkårlig rækkefølge:

 • Naturdagplejer hos de grønne spirer. År 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 • Forskellige natur-kurser hos De grønne spirer.
 • Førstehjælp med børn som speciale - Dansk røde kors, livredningskurser.dk, rescueone.dk (vi opdaterer førstehjælp hvert 2. år)
 • Sansemotorik kursus 
 • Børn og natur 1+2
 • Leg med sprog
 • Idræt, leg og bevægelses dagpleje. Certifiering ved DGI sønderjylland.
 • Pædagogiske læreplaner
 • Børns competenceudvikling 0-5 år 
 • læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
 • leg og læring med digitale medier
 • mad og måltider
 • Udsatte og sårbare børn og unge
 • arbejdet med for tidlig fødte
 • Spring ud i naturen dagpleje, certificering ved De grønne spirer
 • de nye styrkede læreplaner
 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og sfo
 • Competenceforløb for private dagplejere (PAU grundforløb)
 • Børns motorik, sansning og bevægelse
 • Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 
 • forældre og konflikthåndtering
 • Børns sproglige udvikling 1+2
 • Børn med sproglige udfordringer 1+2+3
 • Børns kommunikation og sprog
 • Børn og unge med angst
 • Neuropædagogik som redskab i detpædagogiske arbejde 
 • arbejdet med lavaffektive metoder (low arousel)
 • Arbejdet med anerkendende kommunikation
 • Uddannelsen: Sansemotorik terapeut
 • Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • Barnets første 1000 dage
 • Børn og unge med udviklings og adfærdsforstyrrelser

Vi dygtiggører os hele tiden ved at være på 1-3 kurser årligt - nogle er gengangere, men hvor kurset er opdateret med den nyeste viden på området. Vi har et fantastisk samarbejde med SOSU skolen i Aabenraa som skaber og tilrettelægger kurser efter vores ønsker.

Vi er altid afsted uden for vores åbningstid i Nybøl Natur Børn - så forældre og børn har altid pasning som vanligt.

Udvikling og fornyelse 
Vi ønsker, at vores pasnings tilbud, skal have et højt fagligt niveau. 

Vi har nogle værktøjer som vi bruger, for at sikre, at børnenes muligheder for læring, udvikling og trivsel er så optimal, som overhovedet muligt.

Pædagogiske Læreplaner

Læreplaner er et rigtig godt værktøj som vi betragter som værende en kvalitetssikring af børnenes udvikling.

Læreplanernes kompetenceområder kommer hele vejen rundt om den læring børnene skal have mulighed for i deres første 3 leveår.

Vi arbejder med læreplaner ud fra de 6 kompetencerområder som er udformet i "pædagogiske lærerplaner i daginstitution".

De 6 kompetenceområder er:

 • Barnets alsidige personlige udvikling.
 • Sociale kompetencer.
 • Sprog.
 • Krop og bevægelse.
 • Naturen og naturfænomener.
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Udvikling og Forældresamtaler

Vi har mulighed for at udfylde udvikling og trivselsskema når barnet er 1 år, 1,5 år, 2 år, 2,5 år og ved start i børnehaven. 

I forlængelse af udviklingsskemaet, drøftes barnets trivsel og udvikling og der aftales videre forløb hvis det skønnes nødvendigt.

udviklingsskemaerne følger med videre i børnehaven hvis forældrene ønsker det.

Tilsyn og Kontrol

Som privat pasningsordning har vi ret til tilsyn fra kommunen. Her spørges der ind til børnenes trivsel og om vi overholder alle sikkerhedsforanstaltninger som kommunen har udstukket.

Kommunen yder 6 tilsyn om året. 1 anmeldt og 5 vil være uanmeldte.

Børn i private pasningsordninger har samme ret til hjælp ved udviklingsmæssige udfordringer som kommunalt passede børn. 

Der vil altid være mulighed for ekstra tilsyn og specialpædagogiske tiltag hvis nødvendigt.

KIDS- tilsyn

Hvert andet år får vi et KIDS tilsyn. her bliver vi observeret i 3 timer og der laves vurderinger af vores børnemiljøer og pædagogiske tilgang til børnene i alle situationer. herefter bliver det evalueret og vi får en score som vi kan arbejde videre med og evt forbedre hvis det er tilfældet.

Sikkerhed

Kommunen har udformet sikkerhedsinstrukser som vi naturligvis overholder. 

For at gøre det nemt for både os selv og forældrene har vi besluttet, at vi sørger for sovevogne og sovesele til børnene.

Hvert barn har deres faste sovevogn og sele som er indstillet præcist til barnet og følger barnet i hele pasnings perioden.

Sovevogn og selens indstilling bliver godkendt af kommunens tilsynsførende.