Udvikling og fornyelse 
Vi ønsker, at vores pasnings tilbud, skal have et højt fagligt niveau. 

Vi har nogle værktøjer som vi bruger, for at sikre, at børnenes muligheder for læring, udvikling og trivsel er så optimal, som overhovedet muligt.

Kursus og Efteruddannelse

Som privat pasningsordning har vi utroligt mange muligheder for efteruddannelse og kurser. Vi bestemmer selv hvilke kurser vi vil på, og kurserne bliver lagt om aftenen og weekender, så de ingen indflydelse har i form af lukkedage og er ikke til gene for vores forældre.

Vi har genneført flere kurser som giver viden og ideer til gode aktiviteter for børnene.

Desuden vægter vi sikkerheden højt og fornyer vores førstehjælp som foreskrevet, så vi altid er "up to date". 

 

Gennemførte kurser som kommunal dagplejer: (2008-2012)

 • Grundkursus for dagplejere - sønderborg kommune.
 • Inklusion i daginstitution - sønderborg kommune.
 • Samarbejde - sønderborg kommune.
 • Grundkursus i føstehjælp - sosu skolen Åbenrå.

 

Gennemførte kurser som privat pasningsordning: (2012- nu)

 • Naturdagplejer hos de grønne spirer. År 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 • Forskellige natur-kurser hos De grønne spirer.
 • Førstehjælp med børn som speciale - Dansk røde kors. 
 • Sansemotorik kursus 
 • Leg med sprog
 • Idræt, leg og bevægelses dagpleje. Certifiering ved DGI sønderjylland.
 • Pædagogiske læreplaner
 • Børns competenceudvikling 0-5 år 
 • Udsatte og sårbare børn og unge
 • Spring ud i naturen dagpleje, certificering ved De grønne spirer
 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og sfo
 • Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 

Pædagogiske Læreplaner

Læreplaner er et rigtig godt værktøj som vi betragter som værende en kvalitetssikring af børnenes udvikling.

Læreplanernes kompetenceområder kommer hele vejen rundt om den læring børnene skal have mulighed for i deres første 3 leveår.

Vi arbejder med læreplaner ud fra de 6 kompetencerområder som er udformet i "pædagogiske lærerplaner i daginstitution".

De 6 kompetenceområder er:

 • Barnets alsidige personlige udvikling.
 • Sociale kompetencer.
 • Sprog.
 • Krop og bevægelse.
 • Naturen og naturfænomener.
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Udvikling og Forældresamtaler

Vi udfylder udvikling og trivselsskema når barnet er 1 år, 1,5 år, 2 år, 2,5 år  og ved start i børnehaven. 

I forlængelse af udviklingsskemaet, drøftes barnets trivsel og udvikling og der aftales videre forløb hvis det skønnes nødvendigt.

udviklingsskemaerne følger med videre i børnehaven

Tilsyn og Kontrol

Som privat pasningsordning har vi ret til tilsyn fra kommunen. Her spørges der ind til børnenes trivsel og om vi overholder alle sikkerhedsforanstaltninger som kommunen har udstukket.

Kommunen yder 6 tilsyn om året. 1 anmeldt og 5 vil være uanmeldte.

Børn i private pasningsordninger har samme ret til hjælp ved udviklingsmæssige udfordringer som kommunalt passede børn. 

Der vil altid være mulighed for ekstra tilsyn og specialpædagogiske tiltag hvis nødvendigt.

Sikkerhed

Kommunen har udformet sikkerhedsinstrukser som vi naturligvis overholder. 

For at gøre det nemt for både os selv og forældrene har vi besluttet, at vi sørger for sovevogne og sovesele til børnene.

Hvert barn har deres faste sovevogn og sele som er indstillet præcist til barnet og følger barnet i hele pasnings perioden.

Sovevogn og selens indstilling bliver godkendt af kommunens tilsynsførende.